Gör som 100 000 andra, börja använda Umbraco. Marknadens mest kraftfulla CM verktyg.

Vi har under många år arbetet med CMS-systemet Umbraco och följt dess utveckling till vad
det är idag. Umbraco är utan tvekan ett av marknadens mest kompetenta verktyg för att på
ett enkelt sätt själv kunna redigera sin webbsida utan några kunskaper i webbprogramering
eller design.

Verktyget har alla möjligheter beträffande funktioner.

Vi brukar ha ett möte med kunden, där vi bollar lite ideer och tankar kring utseende, innehåll
och eventuella funktioner. Sedan återkommer vi med ett utkast, som vi efter godkännande
arbetar vidare på.

När webbsidan slutligen är lanserad har kunden tillång till att editera innehållet i sidan via
ett enkelt webbgränssnitt, vilket resulterar i en levande webbsida där informationsflödet är
i huvudfokus.

Kontakta oss för ett möte,

033-43 00 459, sales@grandinitc.se